Log in

Christmas in Roscommon

Recently Santa Claus launched Christmas time in town. Standing in the midst of all the people listening to Christmas carols, it was very easy to get into the Christmas spirit and I even have to confess that afterwards, even my soul was warmed up. Something else happened, as we returned home, for the second time in my life I saw a shooting star. It’s a tradition that when you see a shooting star, you should make a wish. I did it, but I can’t tell you what it is because if I tell it won’t come true. 

Anyway, this year

...

Święta w Roscommon

W ostatnią niedzielę w Roscommon święty mikołaj oficjalnie rozpoczął okres świąteczny zapalając lampki na choince. Stojąc w tłumie ludzi, słuchając kolęd łatwo można było podchwycić świąteczny nastrój. I przyznaje, że mnie też jakoś tak się w duszy fajnie zrobiło. I żeby tego było mało, kiedy wracałam do domu widziałam po raz drugi w życiu spadającą gwiazdę. Jest taki przesąd, że gdy się ja zobaczy to należy szybko pomyśleć sobie jakieś życzenie. Tak też zrobiłam, ale nie powiem jakie, bo podobno wtedy się nie spełni. W każdym bądź razie zbliżające się święta będą moimi czwartymi w Roscommon. I właśnie sobie uświadomiłam,

...

Time to reduce stress

A few days ago at work, we had first aid training and afterwards I realised that a main cause of heart disease is simple, it’s stress. So, if we want to minimise our chance of this serious disease, we should avoid stress. But we all know that it’s not that simple. We get angry a few times each day for different reasons. So how, given that we live in a stressful environment, can we minimise stress? The simple answer, which comes into my head straight away, is just change this environment. But this is almost impossible, so how, living in

...

Jupi ja jej!!!

Ostatnio w pracy mia ł am kurs pierwszej pomocy i z niego to w ł a ś nie dowiedzia ł am si ę , ż e g ł ówn ą przyczyn ą wi ę kszo ś ci chorób sercowych jest, nie co innego jak stres. Aby zminimalizowa ć szans ę na powa ż n ą chorob ę nale ż a ł oby unika ć stresu jak ognia. Jednak nie jest z tym tak prosto. Denerwujemy si ę co najmniej kilka razy dziennie i to z ró ż nych powodów. Wi ę c w jaki sposób wspó ł czesnym ś wiecie

...

Seven wonders of the world

When we hear of the ‘Seven Wonders’, the first thing we think of is the seven wonders of the modern world. This list was created by New Open Word Corporation in Switzerland and was agreed on July 7th, 2007 and was revealed to the public in Lisbon at 9.30 pm local time. Voting started on January 1st 2006 and ran until July 6th, 2007 and 90 million votes were cast.

These seven wonders were chosen by people using the internet or phone. I am a little ashamed to admit it, but I couldn’t remember the outcome, so I had to

...
Subscribe to this RSS feed