Monday, 30 March 2015

Meeting Mr. Neighbour

(continued from last week)

 “Good morning Mr. Ross, what are you doing there?” Mr. Ross looked around. “Oh no, oh no,” beside the low fence stood Mr. Neighbour. Mr. Ross had seen him before, maybe three times in his life. Mr. Neighbour was some kind of traveller. That was the sum total of what Mr. Ross knew about Mr. Neighbour. He also knew that Mr. Neighbour was not at home too often and because of that he was the perfect neighbour for Mr. Ross. Such a neighbour is a treasure, according to Mr. Ross. He never listens to loud music, his children don’t destroy the trees and his dog doesn’t defecate in my garden. The best thing was that he never came to Mr. Ross’s door looking for something. Now, in this extreme crisis situation, he has to be at home and even left the house and spoke to poor Mr. Ross. 

“Me, actually me?” said Mr. Ross. At some level in Mr. Ross’s conscience, he was aware of the funny side of this. He is without shoes, wearing pyjamas, all wet and red from exertion and on the grass lie the magical socks. He knew that whatever he said at this moment would be ridiculous, so he decided to stay quiet. Maybe Mr. Neighbour would just leave him alone. So, go away, go back home, it’s not your business, I don’t care, thought Mr. Ross.

“I am coming to you Mr. Ross,” said Mr. Neighbour, as he jumped over the side of the fence, into Mr. Ross’s garden. For his age, Mr. Neighbour was in unusually good physical condition. After jumping, he was not even short of breath. For Mr. Ross, just simple steps were a huge challenge and that kind of a jump would be a killer. He probably doesn’t smoke, decided Mr. Ross.

(to be continued).

- dzie? dobry Panie Ross. Có? pan tak kopie?- Ross obejrza? si? za siebie.- o nie jeszcze tego brakowa?o- Za niewielkim ogrodzeniem sta? pan S?siad. Ross widzia? go mo?e ze trzy razy w ?yciu. Pan S?siad by? z zawodu jakim? podró?nikiem. Tyle o nim wiedzia? Ross. Wiedzia? te?, ?e pan S?siad rzadko bywa w domu przez co zyska? sobie jego sympati?. -Taki s?siad to skarb- stwierdzi? kiedy? Ross – nigdy nie s?ucha g?o?nej muzyki, jego dzieci nie obrywaj? moich drzew, jego pies nie sra mi na podwórko, on nigdy nie puka by po?yczy? jajek-. I w?a?nie teraz, w najbardziej kryzysowej sytuacji musia? by? akurat w domu. A nawet z niego wyj?? i nagabywa? biednego Rossa.

- ja w?a?ciwie, ja…- do ?wiadomo?ci Rossa dosz?a w?a?nie wiadomo?? o komiczno?ci tej sytuacji. Jest na boso, w pi?amie, mokry i czerwony a tu? obok le?y para tych skarpet. Wiedzia?, ?e cokolwiek powie b?dzie niedorzeczne. Postanowi? wi?c milcze?. Mo?e s?siad sobie da spokój? – no ju? id? st?d. Do domu. Nie twoja sprawa. Mam to w nosie- mota? si? w my?lach Ross. – ju? do pana id? panie Ross- powiedzia? pan S?siad po czym przeskoczy? ogrodzenie i ju? by? na posesji Rossa. Jak na swój wiek pan S?siad dysponowa? niezwyk?? sprawno?ci? fizyczn?. Podczas skoku nawet si? nie zasapa?. Dla Rossa zwyk?e wej?cie po schodach by?o ju? wielkim wyzwaniem a co dopiero taki skok. – on pewnie nie pali- stwierdzi?.